Creative workflow – Create a logo

 1. Exploration
  Use sketching techniques to draw thumbnails and hand in your thumbnails as scanned PDFs.
  Her er skissene som PDF: thumbnail
 2. Focus
  Highlight three of the thumbnail ideas that you consider the best options and state why. Hand in an A4 with visuals of the three chosen thumbnails; include reasons for choosing each of these three options.
  Bilder av mine favoritter og forklaring ligger her: 3thumbnail
 3. Construction
  Use sketching techniques and redraw ONE of your chosen concepts until you’ve reached a conclusion on a successful logo. Hand in your drawings as scanned PDFs.
  Logoskisser
 4. Testing 
  Experiment more with your favourite options from Step 3 and ask the opinion of a few people. Hand in examples of the logos shown to people and write their feedback or opinion on each.
  logos
  Jeg viste de tegnede logo forslagene til litt forskjellige mennesker, men det var vanskelig å få noen ordentlig tilbakemelding. Derfor lagde jeg en digital versjon i Illustrator og viste frem denne isteden. Da var det lettere for de jeg snakket med å komme med noen ordentlige tilbakemeldinger.
  De fleste jeg har snakket med foretrekker den øverste logoen, fordi strekene/øynene og nesa på denne er tynnere enn den nederste og tekstboksene er finere plassert enn på den i midten. Jeg fikk en kommentar av ei som er utdannet produktdesigner om at sort på mørkegrønn er den farge sammensettingen som er vanskeligst å lese for svaksynte og at jeg burde gå for en lysere farge på grunn av dette.
 5. Refinement
  Choose your final design and execute it in Adobe Illustrator, along with the name of the product. Hand in your final logo as an A4 PDF.
  Ferdiglogo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *