Packaging design – Packaging

Using the logo and the brochure you designed, think about your brand and design packaging for your product. 

Do your design according to the following steps:

 1. Exploration
  Use sketching techniques to draw thumbnails and hand in your thumbnails as scanned PDFs.
  skisser emballasje
 2. Brand integration
  Choose one of your thumbnails and refine your design. Place it next to your brochure and logo and see how you can merge your design with the brand identity. Also, what fundamentals of the brand can you draw from and use in your design?
  Hand in a picture of your thumbnails, mock-ups, logo and brochure together.
  IMG_3050
  På brosjyren har jeg skrevet om at bærekraftighet er viktig for denne bedriften og har derfor valgt å trykke den i naturfarget papir og at dette skal være resirkulert.  Jeg vil at også maten skal pakkes i slikt papir, for å ha dette som en rød tråd i merkevare identiteten.
 3. Design
  Now design your packaging properly, using any design application of your choice (or a combination of e.g. Photoshop, InDesign and Illustrator). Export the flat design as a PDF.
  packaging print
 4. Presentation
  Make a life-size mock-up of your final design and take photographs of it. Remember that you can take more than one photo to show the different angles and sides of the packaging. Here your presentation skills are vital. How do you present the final mock-up in a photo to reflect the true essence of your design?
  Jeg har laget en mock-up i photoshop, og en for hånd. Jeg synes den analoge er best men jeg fikk noen problemer med produksjonen av denne og lagde derfor en digital versjon i tillegg.
  Packaging2
  Før innlevering til Mandatory 07 lagde jeg en ny mock-up:

  PRESENTASJON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *