CMS and WordPress – Working with WordPress

Firstly you need to download and install WordPress using Dreamweaver. Then publish it to your web hosting account. Create a subfolder if you wish to avvoid conflicts with previous websites.

After all the “admin” is complete, you can start having some fun.
Choose and download a theme that best suits you and install it. Then customise this theme in order to create a portfolio website for yourself.

Jeg har valgt å bruke themet Snaps. Jeg har lagt til egen header og gjort forsiden statisk med en portfolio visning. Videre har jeg tenkt å jobbe med bredden på visningsbildene i portfolioen for å få 3 i bredden. Jeg må også fikse det slik at headeren ikke blir så pixlete. Sånn som det er nå forminsker nemlig wordpress bildet automatisk.

Skjermbilde 2015-10-14 kl. 09.32.17

siden finner du her: www.stinebergskas.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *